วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ข้อผิดพลาดโปรแกรม OP-PP v1.4

Tags
จตุรพิธ (00323), 5 สิงหาคม 2556 เวลา 14:58:43 น.
พบ error เมื่อคลิกตารางที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสต่างๆ (Look up table) เป็นต้น พบ message แสดงข้อผิดพลาด ให้แก้ไขด้วยนะครับ
กมล , 5 สิงหาคม 2556 เวลา 15:12:37 น.
เรียน คุณจตุรพิธ

ไฟล์อัพเดทล่าสุดแก้ปัญหาต่างๆที่ทุกท่านแจ้งมาครับ
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/OP_PP_NHSO_05Aug2013.zip

โดยแตกไฟล์ zip แล้วนำไล์ที่ได้ไป Replace ทับไฟล์เดิม ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ C:\Program Files\NHSO\OP PP NHSO V1.4 ได้ผลอย่างไรรบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

เรื่องการส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ปี 2557

Tags
ประกาศโดย ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09:39:14 น.
ประกาศแจ้งรายละเอียดการจัดทำและส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ปี 2557 สรุปสารสำคัญ
1. กำหนดให้ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งระหว่าง 1 - 31 กรกฎาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2556 ด้วย
2. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลของปี 2557
3. ข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC เป็นข้อมูลการสำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>> http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/Guild_line_for_PERSON_and_CHRONIC_data.pdf