Paidoo.net - ข่าว ระยอง

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การลงรหัสวัคซีน ไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากปีนี้ รพ.สต.ต้องทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ FLU และต้องบันทึกข้อมูลลงใน JHCIS เอง (เดิม รพ.บันทึกผ่านโปรแกรมเพื่อส่ง สปสช.ให้) ประกอบกับมีข้อกำหนดการให้รหัส Dxที่ถูกต้อง จาก สนย. มาเกี่ยวเนื่อง จึงอาจจะทำให้เกิความสับสนได้แนวทางบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ ถูกต้องในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายการฉีด ส่วนรหัสวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ส่งออกคือ 815 นะครับ รหัส Dx คือ Z25.1 ครับ ปัญหามันเกิดคือ เมื่อมีการฉีดวัคซีน Flu + มารับยาและรักษาโรคเบาหวานด้วย ถ้าลงแบบปกติไม่ระวังก็จะผิดหลัก ICD10 ตามด้านล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

ในปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองป่าไม้ได้เสนอของบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน ในนามของรพ.สต.และชมรมสุขภาพดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

dT อายุ 20-50 ปี ส่งออก EXCEL

มีคิวรี่ ปรับปรุงใหม่ จากน้องยุทธนา งาน ไอที สสจ.ชม. มาฝาก สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายฉีด dT อายุ 20-50 ปี ส่งออก EXCEL แล้ว จะมี ช่อง ให้ลงแยกตามรายชื่อ อสม. และไปลงวันที่ฉีด เอาเอง ครับ ลองดู
1. ไปที่ My sql Query Browser เลือกไฮไลท์ ที่ ฐานข้อมูลของตนเอง
2. เอา คิวรี่ ข้างล่าง ไปวางในช่องว่าง ข้างบน sql query area ต้อง copy มาให้หมดเลย นะครับ
3. จากนั้น ไปกดตรงสายฟ้าฟาด ( execute ) >>>>> รอ...
4. ไปที่ file ด้านบน >>>> exportresulset >>> Export As Excel file
5. ไปตั้งชื่อ กำหนดไปไว้ที่ไหน >>> จากนั้้นก็ไปปรับแต่งให้สวยงาม นำไปใช้ประโยชน์ได้
SELECT