วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มเงินกู้สหกรณ์สสจ.ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

การจัดการคนตายใน JHCIS

ขั้นตอนการเคลียคนตายในjhcis.rar

คนตายมารับบริการ.txt
(0k)


จำหน่ายตายแล้วไม่ตามไปจำหน่ายใน Chronic กี่คน.txt
(1k)


ตรวจสอบคนตายnew.txt
(0k)


ตรวจสอบเอาคนตายมาคัดกรอง.txt
(0k)


ตายแล้วไม่จำหน่ายในแฟ้มเรื้อรัง.txt
(1k)


ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เสียชีวิต.txt
(1k)


หาคนตายที่ลงข้อมูลไม่ครบ.txt
(1k)

Cr.รพ.สต.กลางใหญ่ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018

  1. โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018
    >>>>> ไฟล์ดาวน์โหลด <<<<<
  2. License Manager ปี 2560

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตัวอย่าง

สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ สำหรับรอบนี้จะมีจำนวน 31 โครงการ และจะทยอย ออกรุ่นต่อๆไป มาให้ใช้งานกัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

โปรแกรม 506 ver 4.0.8

โปรแกรม 506 Version 4.0.8

โปรแกรม 506 ver 4.0.8